Petro baldai - į pradžią
Meistras Petras Bandza
Trumpa biografija
Meistras Petras Bandza gimė 1959 m. Šiaulių krašte.
Dar vaikystėje pradėjęs domėtis menu, 1983 m. įstojo į
Liaudies meno draugiją (dabar Tautodailininkų sąjunga).
Nuo tada dalyvauja įvairiose tautodailės parodose.
2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas.
Kai kas iš parodų
(daugiau meno rasite skulptūrų bei įv. gaminių skyreliuose)
Skulptūrėlė „Gersi, tokį turėsi“
Skulptūrėlė „Medkirtys“
Sieninis pano