Meistras Petras Bandza
Trumpa biografija
Meistras Petras Bandza gimė 1959 m. Šiaulių krašte.
Dar vaikystėje pradėjęs domėtis menu, 1983 m. įstojo į
Liaudies meno draugiją (dabar Tautodailininkų sąjunga).
Nuo tada dalyvauja įvairiose tautodailės parodose.
2005 m. suteiktas Meno kūrėjo statusas.
Kai kas iš parodų
Skulptūrėlė „Gersi, tokį turėsi“
Skulptūrėlė „Medkirtys“
Sieninis pano